, ,

Výber elektromotora podľa ATEX klasifikácie

Výber elektromotora do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu si vyžaduje špecifický prístup. Je totiž nevyhnutné, aby elektromotor spĺňal podmienky podľa smernice ATEX o predaji zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Vo VYBO Electric sme pripravení dodať vám rôzne elektromotory, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky. 

Čo je smernica ATEX? 

ATEX 94/9/ES a ATEX 2014/34/EU sú smernice Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na rôzne výrobky a zariadenia, nevynímajúc samozrejme elektromotory, ktoré sú používané v nebezpečnom prostredí. Za prostredie s nebezpečenstvom výbuchu sa považujú priestory, kde vznikajú výbušné zmesi plynov, pár, prachu alebo hmly. Ide teda predovšetkým o bane, mlyny či závody petrochemického a chemického priemyslu. 

Zóny 1, 2 a 21, 22

Elektromotory, ktoré vám vo VYBO Electric ponúkame sú vhodné pre zóny 1,2 a 21,22 (Exd IIB T4). Pre lepší prehľad uvádzame, ako sú tieto zóny definované. Zóna 1 predstavuje priestory, v ktorých za bežnej prevádzky môže vzniknúť výbušná plynná atmosféra. Zóna 2 predstavuje zasa priestory, kde nie je pravdepodobný vznik výbušnej plynnej atmosféry za bežnej prevádzky a keď aj výbušná plynná atmosféra vznikne, dôjde k tomu len zriedka a na krátky čas. 

Podľa smernice ATEX poznáme tieto zóny aj pre prachové prostredie – Zóna 21 a 22, v ktorých môžu byť prevádzkované vybrané typy elektromotorov. V rámci zóny 21 sú definované priestory v rámci ktorých príležitostne vzniká výbušná atmosféra tvorená oblakom zvíreného horľavého prachu. Obdobne, ako v prípade plynu, zóna 22 je definovaná ako priestor, kde za normálnej prevádzky nie je pravdepodobný vznik výbušnej atmosféry, a ak vznikne, tak iba na krátko. 

Dodajme, že do zón 0 a 20 nie je vhodné inštalovať elektromotory, keďže takto je klasifikované prostredie so stálym výskytom výbušných plynov resp. horľavého prachu. 

Ako si skontrolovať ATEX označenie elektromotora?

Elektromotor určený do výbušného prostredia spoznáte podľa značky Ex v šesťhrane, okrem iného musí takéto zariadenie obsahovať značku CE, 4-miestne číslo certifikačného orgánu, označenie kategórie zariadenia a typ výbušnej atmosféry.

Rovnako ako iné elektromotory, aj elektromotory do výbušného prostredia máme vo VYBO Electric na sklade, takže sa vždy môžete spoľahnúť na rýchle doručenie. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *