, ,

Elektroprevodovky

Elektro-prevodovka je pomerne dobre zabehnutá technológia. V poslednej dobe, je obnovený záujem o prevodové motory, v nadväznosti na trend v integrovaných systémov  a to všeobecne. Viac špecificky povedané, rastúce náklady na energiu sú hnacou silou dopytu po lepšej efektívnosti procesov. To predstavuje otvorený priestor pre prevodové motory, ktoré môžu byť použité v rôznych aplikáciách a predstavujú obrovskú príležitosť pre globálne úspory energie.

Prevod a motory sú kombinované do jednej jednotky. Prevodový motor poskytuje vysoký krútiaci moment pri nízkom výkone alebo nízkej rýchlosti. Tieto motory používajú prevodové stupne, ktoré sa zvyčajne montujú ako prevodovky, aby sa znížila rýchlosť, čo umožňuje väčší krútiaci moment.

Prevodové motory sú najčastejšie používané v aplikáciách, ktoré potrebujú veľa sily na pohyb ťažkých predmetov. Väčšina priemyselných prevodových motorov používa veľké motory na striedavý prúd, motory s pevnou rýchlosťou. Jednosmerné motory sa však môžu použiť aj ako prevodové motory… mnohé z nich sa používajú v automobilovom priemysle.

elektroprevodovka vybo electric
Šneková elektroprevodovka

Prevodové motory majú oproti iným typom kombinácií motor / prevodovka rad výhod. Najdôležitejšie je, že prevodové motory môžu zjednodušiť konštrukciu a implementáciu odstránením kroku samostatného navrhovania a integrácie motorov s ozubenými kolesami, čím sa znižujú náklady na inžinierstvo.

Ďalšou výhodou prevodových motorov, ak sú správne dimenzované, je to, že majú správnu kombináciu motora a prevodovky. Predlžujú životnosť prevodového motora a umožňujú optimálne riadenie výkonu a použitia. Pretože sú prevodové motory integrovanými jednotkami, eliminujú potrebu spojok.

Takéto problémy sú bežné vtedy, keď sú vzájomne prepojené samostatné motory a redukčné prevodovky, čo má za následok viac času a nákladov na údržbu, ako aj potenciál pre nesúosovosť spôsobujúcu zlyhanie ložiska a v konečnom dôsledku zníženú životnosť.

Medzi vylepšenia v technológii prevodových motorov patrí použitie nových špeciálnych materiálov, povlaky a ložiská a tiež vylepšené konštrukcie zubov ozubených kolies, ktoré sú optimalizované na zníženie hluku, zvýšenie pevnosti a zlepšenú životnosť. V konečnom dôsledku je hnacím faktorom úplný prevodový motor.

Existuje množstvo motorov a prevodoviek, ktoré možno kombinovať; Niektoré kombinácie sú nákladovo efektívne viac alebo menej  ako iné. Oboznámenie s požiadavkami jednotlivých aplikácií prevodoviek napomôže zabezpečiť najlepšiu kombináciu prevodovky a motora.

Pri výbere elektroprevodoviek Vám najlepšie pomôžu odborníci z Vybo electric.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *